Kimyasanal.net Kimyasanal.net Kimyasanal.net
Kimyasanal.net
Bir inci saflığı varsa da suda, Fazla içilende; dert verir su da

Nizami Gencevi
Kimyasanal.net
ANASAYFA | Arama Motoru | Sözlük | Kimyametre | Bize Dair | Son 20 | Duyurular | Site Haritası Kimyasanal.net
Organik Kimya Organik Kimya
10 Alt kategori
140 Yazı

İnorganik Kimya İnorganik Kimya
7 Alt kategori
35 Yazı

Fizikokimya Fizikokimya
7 Alt kategori
46 Yazı

Analitik Kimya Analitik Kimya
9 Alt kategori
22 Yazı

Disiplinlerarası Kimya Disiplinlerarası Kimya
26 Alt kategori
203 Yazı

Kimya Dükkanı Kimya Dükkanı
39 Alt kategori
395 Yazı

Elementler Elementler
109 Alt kategori
67 Yazı

Kimya Tezleri Tezler
3 Alt kategori
4 Tez

Bilgi Yarışması Bilgi Yarışması
Günün SorusuGünün Sorusu
Yarışma İstatistikleriYarışma İstatistikleri
Sen de soru ekle!Sen de soru ekle!

Forumlar Forumlar
ForumÇÖKELTİ OLUŞTURMA
4 yanıt (sozcubukcu)
ForumKimya Sektöründe bir ilk!
0 yanıt (sbuyruk)
ForumKimya Sektöründe bir ilk!
0 yanıt (sbuyruk)
Forumİki Ayrı Çözücü Ve Buharlaşma
2 yanıt (czurnaci)
ForumNötralizasyon için en güçlü kimyasal
1 yanıt (seeset)

Ziyaretçi Soruları Ziyaretçi Soruları
SoruANTIFRIZ DEN ELEKTRIK URETIMI???
0 yanıt
Sorurakı yapımı
1 yanıt
SoruPd-H2
0 yanıt
Sorubakır iki sülfatın ısıtılması ve geri eski rengine dönüşmesi
0 yanıt
Sorubuhar basıncı
0 yanıt
SoruBirim çevirme
1 yanıt
SoruKimyasal Aşındırma
1 yanıt
SoruBenzinin Uçuculuğu
1 yanıt

Bir sorum var!Bir sorum var! diyenler...

Üye Yorumları Üye Yorumları
YorumAnomerik Etki
1 yorum (sselcuk)
YorumDesigning Organic Syntheses:
1 yorum (myasa)
YorumOrganik bir katalizör:DMAP
1 yorum (lusirka)
YorumSuyla baslayan bir yanma tepkimesi.
10 yorum (sozcubukcu)
YorumHafif Sıva
1 yorum (serbagci)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Sol ziyaretçi soruları Sağ

Ziyaretçilerimizden nur dalcik'in şöyle bir sorusu var:
(Tarih:25.02.2005)
dönem ödevimin konusu asit baz indikatörleri çeşitleri ve kullanım alanları. bana araştırmamda yardımcı olursanız çok sevinirm. çünkü şu ana kadar hiç bişiy bulamadım.

Yazar Mesaj

bvarol
Tarih: 26.02.2005
01. İndikatörler 01.01. Asit- Baz İndikatörleri 01.01.01. Bazı İndikatörlerin Hazırlanışı
İNDİKATÖRLER
Çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren kompleks yapıdaki organik bileşiklere indikatör denir. Bu tür çözeltiler titrasyonun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır. İndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme indikatörleri olarak ayırabiliriz. 01.01. Asit- Baz İndikatörleri Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri yazılacak olursa; Örneğin metil kırmızısı [HIn] formundayken kırmızı, disosiye olduktan sonra [In- ] formunda ise sarı renktedir. Le Chatelier prensibine göre H+ konsantrasyonun artması, dengenin sola kaymasına neden olur ve bu nedenle HIn'ın kırmızı rengi (asit rengi ) gözlenir. Bunun tersi olarak da OH- (baz) eklenmesi ile H+ konsantrasyonu azalacağı için denge sağa kayacak ve In- rengi (baz rengi) olan sarı renk gözlenecektir. Diğer bir gösteriş şekli ile Eğer pH = 5 ise [H+] derişimi 10-5 olacağından bunuda formüldeki yerine koyarsak eğer olacaktır. Bu da [HIn] derişiminin [In- ] derişiminden 100 kat fazla olacağını ve bu nedenle HIn rengi olan kırmızı rengin gözlenecegini gösterir. Herhangi bir deney sırasında Asit-Baz indikatörü şeçilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir: · Deney sırasında eklenen indikatör miktarı 2 damladan fazla olmamalıdır. Çünkü bazı titrantlar indikatörlerle reaksiyona girip rengini değiştirebilir. Bu ihtimali göz ardı edebilmek için eklenen indikatör hacmi çok az olmalıdır. · Titrasyon sırasında, indikatörün ilk renk değiştirdiği görüldüğü anda titrasyon bitirilmelidir. · Deney sırasında şeçilecek olan indikatörün renk değiştirme pH'sı titre edilen çözeltilerin eşdeğerlik pH'sına uymalıdır. · Özellikle metil oranj ve metil kırmızısı indikatörleri sıcak çözeltilerin titrasyonunda kullanılmamalıdır. Çünkü bu indikatörlerin görülebilen renk değişiklikleri sıcaklık artması ile daha düşük pH'lara kayar. 01.01.01. Bazı İndikatörlerin Hazırlanışı İndikatör pH aralığı Asit Rengi Baz Rengi İndikatör Derişimi (g/100mL) Çözücüsü
Timol Mavisi 1.2 - 2.8 Kırmızı Sarı 0.1 %95 Etanol
Metil Sarı 2.9 - 4.0 Kırmızı Sarı 0.5 %95 Etanol
Bromfenol Mavi 3.0 - 4.6 Sarı Mavi 0.04 %20 Etanol
Metil Oranj 3.1 - 4.5 Kırmızı Sarı 0.1 Su
Bromkrezol Yeşili 3.8 - 5.5 Sarı Mavi 0.02 %95 Etanol
Bromfenol Kırmızısı 5.2 - 7.0 Sarı Kırmızı 0.04 7.8 ml 0.01 N NaOH + su
p-nitrofenol 5.6 - 7.6 Renksiz Sarı 0.25 %50 Etanol
Metil Kırmızısı 4.2 - 6.3 Kırmızı Sarı 0.1 %95 Etanol
Nitrazin Sarısı 6.0 - 7.0 Sarı Mavi 0.1 Su
Bromtimol Mavi 6.0 - 7.6 Sarı Mavi 0.1 %50 Etanol
Fenol Kırmızısı 6.4 - 8.0 Sarı Kırmızı 0.1 Su
Nötral Kırmızısı 6.8 - 8.0 Kırmızı Sarı 0.1 70 ml %95 Etanol + su
Krezol Kırmızısı 7.2 - 8.8 Sarı Kırmızı 0.1 Su
Timol Mavi 8.0 - 9.6 Sarı Mavi 0.1 %95 Etanol
*Fenolftalein 8.3-10.0 Renksiz Kırmızı 1.0 %50 Etanol +0.0.1 N NaOH
Timolftalein 9.3-10.5 Renksiz Mavi 0.1 %95 Etanol
Alizarin Sarısı 10.0-12.1 Sarı Viyole 0.1 su
*Fenolftalein : 1 g fenolftalein %50 Etanol' de çözündükten sonra, nötralleştirmek amacı ile hafif pempe oluncaya kadar üzerine 0.01 N NaOH eklenir. Bu pempe rengin 1-2 damla 0.01 N HCl asit çözeltisi eklendiği zaman kaybolması gerekmektedir. 01.01.02. Karışık İndikatörler Bazı titrasyonlarda daha hassas sonuç alabilmek için, daha dar pH aralığında titrasyonun gerçekleşmesi istenir. Bu nedenle uygun iki indikatör karıştırılarak çok yakın pH aralığında renk değiştiren bir karışım elde edilir. Örneğin Metilen mavisi-metilen kırmızısı (tashiri indikatörü) pH 5.45 ile 5.5 gibi dar bir alan içerisinde viole renginden yeşile döner. İndikatörler **Konsantrasyon (g/100mL) Çözücüsü Asit Rengi Baz Rengi Geçiş pH'sı Geçiş Rengi
I II I II
Metil sarısı *Metilen mavisi 0.05 0.05 %95 Etanol Mavi,viyole Yeşil 3.2 Viole
Metil oranj Ksilen cyanol 0.02 0.28 %50 Etanol Kırmızı Yeşil 3.9 Gri
Metil oranj *İndigo karmin 0.1 0.25 Su Viyole Sarı,yeşil 4.1 Gri
Bromkresol yeşili Metil oranj 0.1 0.02 Su Portakal Koyu yeşil 4.3 Açık yeşil
Bromkresol yeşili Metil kırmızısı 0.075 0.05 %95 Etanol Şarap kırmızısı Yeşil 5.1 -
Metil kırmızısı *Metilen mavisi 0.1 0.05 %95 Etanol Kırmızı,viyole Yeşil 5.4 Kirli mavi
Bromkresol yeşili Klorfenol kırmızısı 0.05 0.05 Su Sarı,yeşil Mavi,viyole 6.1 -
Bromkresol moru Bromtimol mavisi 0.05 0.05 Su Sarı Viyole,mavi 6.7 Viole
Nötral kırmızısı Metilen mavisi 0.05 0.05 %95 Etanol Viyole,mavi Yeşil 7.0 -
Bromtimol mavisi Fenol kırmızısı 0.05 0.05 Su Sarı Koyu viyole 7.5 Açık viole
Kresol kırmızısı Timol mavisi 0.025 0.15 Su Sarı Viole 8.3 Pembe
Fenolftalein *Metil yeşili 0.033 0.067 %95 Etanol Yeşil Viole 8.9 Gri,mavi
Fenolftalein Timol mavisi 0.075 0.025 %50 Etanol Sarı Viole 9.0 Yeşil
Fenolftalein Timolftalein 0.1 0.1 %95 Etanol Renksiz Viole 9.9 -
Fenolftalein Nil mavisi 0.033 0.133 %95 Etanol Mavi Kırmızı 10.0 Viole
* işaretli olan çözeltiler kahverengi cam şişede saklanmalıdır. ** Her bir indikatör için ayrı ayrı g/100 mL'lik çözelti hazırlanır ve bu karışımlardan İndikatörler I II Karışım Oranlar (VI / VII)
Metil oranj *İndigo karmin 1/1
Fenolftalein Timol mavisi 3/1
Bromkresol yeşili Metil kırmızısı 3/1
Nötral kırmızısı Metilen mavisi 1/1
Bromtimol mavisi Fenol kırmızısı 1/1
Kresol kırmızısı Timol mavisi 1/3
Fenolftalein Nil mavisi 1/2
Metilen Kırmızısı Metilen Mavisi 1/1
Katalizör Yayında!..


Haftanın Bileşiği Haftanın Bileşiği
Haftanın BileşiğiLinalool-Zambak Kokusu
Linalool icin zambak kokusu demek tam dogru olmasa da, bir cok bitkide farkli  enantiomerler&n...


Haftanın Bileşiği ArşiviHaftanın Bileşiği Arşivi

Bilimadamı Bir Portre
BilimadamıKimyada Kadın
Eğer size kimya alanında önemli işler başarmış bir kadın adı sorulsaydı, muhtemeler bir çoğunuzun ak...


Bilimadamları ArşiviBilimadamları Arşivi

İlginç Makaleler İlginç Makaleler
İlginç MakaleKendiliğinden İyileşen Lastikler
Paket lastiklerini herkes bilir. Yeni olanlar oldukca dayanikli olur ama az biraz kullanilmis olani ...


İlginç Makaleler Arşiviİlginç Makaleler Arşivi

Kitap Sandığı Kitap Sandığı
Kitap SandığıDesigning Organic Syntheses:
Eski bir kitap olmasina ragmen, su an ki sentez mantigimi borclu oldugum kitap diyebilirim. Kitapta...


Sandıktaki Tüm KitaplarSandıktaki Tüm Kitaplar

Oltaya Takılanlar Oltaya Takılanlar
Oltaya Takılan
...Kimyasanaldan Kimyasanal'dan
Kimyasanal Yayın EkibiKimyasanal Yayın Ekibi
Haberler ve DuyurularHaberler ve Duyurular
Kimya SözlüğüKimya Sözlüğü
Son 20 YazıSon 20 Yazı
KimyametreKimyametre
Haftanın SözleriHaftanın Sözleri
Site HaritasıSite Haritası

Yazı Göndereceğim!Yazı göndereceğim!
Bir Sorum Var!Bir sorum var!
Yarışma Sorusu EkleYarışma sorusu ekle!
Ziyaretçi DefteriZiyaretçi Defteri

Üye Girişi Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
Beni hatırla!

http://www.kimyasanal.net  

arama motoru
Kimyasanal'da Ara!
İnternette Ara!