Kimyasanal.net Kimyasanal.net Kimyasanal.net
Kimyasanal.net
Bir inci saflığı varsa da suda, Fazla içilende; dert verir su da

Nizami Gencevi
Kimyasanal.net
ANASAYFA | Arama Motoru | Sözlük | Kimyametre | Bize Dair | Son 20 | Duyurular | Site Haritası Kimyasanal.net
Organik Kimya Organik Kimya
10 Alt kategori
140 Yazı

İnorganik Kimya İnorganik Kimya
7 Alt kategori
35 Yazı

Fizikokimya Fizikokimya
7 Alt kategori
46 Yazı

Analitik Kimya Analitik Kimya
9 Alt kategori
22 Yazı

Disiplinlerarası Kimya Disiplinlerarası Kimya
26 Alt kategori
203 Yazı

Kimya Dükkanı Kimya Dükkanı
39 Alt kategori
395 Yazı

Elementler Elementler
109 Alt kategori
67 Yazı

Kimya Tezleri Tezler
3 Alt kategori
4 Tez

Bilgi Yarışması Bilgi Yarışması
Günün SorusuGünün Sorusu
Yarışma İstatistikleriYarışma İstatistikleri
Sen de soru ekle!Sen de soru ekle!

Forumlar Forumlar
ForumÇÖKELTİ OLUŞTURMA
4 yanıt (sozcubukcu)
ForumKimya Sektöründe bir ilk!
0 yanıt (sbuyruk)
ForumKimya Sektöründe bir ilk!
0 yanıt (sbuyruk)
Forumİki Ayrı Çözücü Ve Buharlaşma
2 yanıt (czurnaci)
ForumNötralizasyon için en güçlü kimyasal
1 yanıt (seeset)

Ziyaretçi Soruları Ziyaretçi Soruları
SoruANTIFRIZ DEN ELEKTRIK URETIMI???
0 yanıt
Sorurakı yapımı
1 yanıt
SoruPd-H2
0 yanıt
Sorubakır iki sülfatın ısıtılması ve geri eski rengine dönüşmesi
0 yanıt
Sorubuhar basıncı
0 yanıt
SoruBirim çevirme
1 yanıt
SoruKimyasal Aşındırma
1 yanıt
SoruBenzinin Uçuculuğu
1 yanıt

Bir sorum var!Bir sorum var! diyenler...

Üye Yorumları Üye Yorumları
YorumAnomerik Etki
1 yorum (sselcuk)
YorumDesigning Organic Syntheses:
1 yorum (myasa)
YorumOrganik bir katalizör:DMAP
1 yorum (lusirka)
YorumSuyla baslayan bir yanma tepkimesi.
10 yorum (sozcubukcu)
YorumHafif Sıva
1 yorum (serbagci)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Sol ziyaretçi soruları Sağ

Ziyaretçilerimizden SUDA EKİCİ'in şöyle bir sorusu var:
(Tarih:24.11.2004)
ASİT ÇÖZELTİLERİ HAZIRLAMA VE AYARLAMA İLE İLGİLİ DETAYLI BİR BİLGİ BULMAM GEREKİYOR. SİTENİZİ GEZERKEN BU KONUDA BANA YARDIM EDEBİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNDÜM.EĞER MÜMKÜNSE BU KONUDA BANA BİR DÖKÜMAN GÖNDERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
SAYGILARIMLA

Yazar Mesaj

bvarol
Tarih: 25.11.2004Çözelti Hazırlanması

01. Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması
01.01. Derişik Asitler ve Özellikleri
01.02. Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin Hesaplanması
01.02.01. Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması
01.02.02. %25'lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması
02. Ayarlı (Standart) Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması
02.01. Yöntemin Prensibi
02.02. Ayarlama (Standartlaştırma)
02.03. 0,1 N Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisinin Hazırlanması
02.03.01. 0,1 N NaOH Çözeltisinin Ayarlanması
02.03.02. NaOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması
02.04. 0,1 N Hidroklorik Asit Çözeltisinin (HCl) Hazırlanması
02.04.01. 0,1 N HCl Asit Çözeltisinin Ayarlanması
02.04.02. HCl Asit Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması
02.05. 0,1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması
02.06. 0,1 N Potasyum Tiyosiyanat (KSCN) Çözeltisinin Hazırlanması
02.06.01. KSCN Çözeltisinin Ayarlanması
02.06.02. KSCN' nin Derişiminin Hesaplanması
02.07. 0,05 N Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisinin Hazırlanması
02.07.01. KOH Çözeltisinin Ayarlanması
02.07.02. KOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması
02.08. 0,1N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Hazırlanması
02.08.01 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Ayarlanması
02.08.02. Sodyum tiyosülfat Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması
02.09. 0.1 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Hazırlanması
02.09.01. 0.1 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Ayarlanması
02.09.02. Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması
03. İndikatör Çözeltilerinin Hazırlanması
03.01. % 1'lik Fenolftalein Çözeltisinin Hazırlanması
03.02. % 5' lik Potasyum Kromat Çözeltisinin Hazırlanması
03.03. % 0.05'lik Metil Oranj Çözeltisinin Hazırlanması
03.04. Metilen Kırmızısı-Metilen Mavisi Belirteç Çözeltisinin Hazırlanması
03.05. Bromtimol Mavisi
03.06. Timolftalein
03.07. %1'lik Nişasta Çözeltisinin Hazırlanması
03.08. Amonyum Demir-3-Sülfat Çözeltisinin Hazırlanması
04. Yüzdeli Çözeltilerin ve Bazı Spesifik Çözeltilerin Hazırlanması
04.01. Nötralize Edilmiş % 67'lik Etil Alkol Çözeltisi
04.02. Nötralize Edilmiş %97'lik Etanol ve Dietil Eter Karışım (1/1)
04.03. Nötralize Edilmiş Dietil Eter
04.04. Etanollü Potasyum Hidroksit Çözeltisi (KOH)
04.05. Benzen - Alkol Fenolftalein Çözeltisi
04.06. Hacimce % 8'lik Alkollü Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisi (w/v)
04.07. Ağırlıkça %33'lük NaOH Çözeltisinin Hazırlanması (w/w)
04.08. 0,1 N İyot çözeltisinin Hazırlanması


01. Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması

01.01. Derişik Asitler ve Özellikleri


Asidin Adı Yüzdesi Yoğunluğu
g/ml Yaklaşık Normalitesi
(N) Yaklaşık Molaritesi
(M)
Derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 1.00317)
38 1,1885 12,40 12,40
Derişik nitrik asit (HNO3) (Merck 1.00456)
72 1,4218 16,20 16,20
Derişik sülfürik asit (H2SO4) (Merck 1.00731)
95 1,8337 35,50 17,76
Perklorik Asit (HCIO4) (Merck 1.00519)
70 1,6640 11,60 11,60
Asetik Asit (CH3COOH) (Merck 1.00063)
99 1,0524 17,45 17,45
Fosforik Asit (H3PO4) (Merck 1.00563)
85 1,6890 44,00 14,67


Molarite ile normalite arasında N= Mx TD ilişkisi vardır.

TD (Tesir değerliği) = Asidik çözeltinin ortama verdiği H+ sayısı, bazik çözeltilerin ortama verdiği OH- sayısı ve tuzların alıp verdiği elektron sayısı o maddenin tesir değerliliğini belirtmektedir.

H2SO4 için tesir değerliliği 2 dir . Sülfürik asit 2 protonunu (H+ ) verebilir.
HCl için tesir değerliliği 1'dir . Hidroklorik asit 1 protonunu (H+) verebilir.
H3PO4 için tesir değerliliği 3'dir . Fosforik asit 3 protonunu (H+) verebilir.
NaOH için tesir değerliliği 1 ‘dir. Sodyum hidroksit 1 tane OH- iyonunu verebilir.


01. 02. Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin Hesaplanması

Değişik yoğunlukta ve yüzdelerde seyreltik asit çözeltileri hazırlamak için öncelikle kullanılacak olan derişik asit çözeltisinin şişe üzerindeki etiket bilgileri alınır (yoğunluk, molekül ağırlığı, ağırlık yüzdesi). Daha sonra aşağıdaki tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi değerleri kaydedilir.

Tablo 01. Asitlerin 20C'daki yoğunlukları ile yüzde ağırlıklarına göre miktarları

Ağırlık esasına göre yüzdesi Yoğunluk
H2SO4 HNO3 CH3COOH H3PO4 HCl
1 1.0051 1.0036 0.9996 1.0038 1.0032
2 1.0118 1.0091 1.0012 1.0092 1.0082
3 1.0184 1.0146 1.0025 - -
4 1.0250 1.0201 1.0040 1.0200 1.0181
5 1.0307 1.0256 1.0055 - -
6 1.0385 1.0312 1.0069 1.0309 1.0279
7 1.0453 1.0369 1.0083 - -
8 1.0522 1.0427 1.0097 1.0420 1.0376
9 1.0591 1.0485 1.0111 - -
10 1.0661 1.0543 1.0125 1.0532 1.0474
11 1.0731 1.0602 1.0139 - -
12 1.0802 1.0661 1.0154 1.0647 1.0574
13 1.0874 1.0721 1.0168 - -
14 1.0947 1.0781 1.0182 1.0764 1.0675
15 1.1020 1.0842 1.0195 - -
16 1.1094 1.0903 1.0209 1.0884 1.0776
17 1.1168 1.0964 1.0223 - -
18 1.1243 1.1026 1.0236 1.1008 1.0878
19 1.1318 1.1088 1.0250 - -
20 1.1394 1.1150 1.0263 1.1134 1.0980
21 1.1471 1.1213 1.0276 - -
22 1.1548 1.1276 1.0288 1.1263 1.1083
23 1.1626 1.1340 1.0301 - -
24 1.1704 1.1404 1.0313 1.1395 1.1187
25 1.1783 1.1469 1.0326 - -
26 1.1862 1.1534 1.0338 1.1529 1.1290
27 1.1942 1.1600 1.0349 - -
28 1.2023 1.1666 1.0361 1.1665 1.1392
29 1.2104 1.1733 1.0372 - -
30 1.2185 1.1800 1.0384 1.1805 1.1493
31 1.2267 1.1867 1.0395 - -
32 1.2349 1.1934 1.0406 - 1.1593
33 1.2432 1.2002 1.0417 - -
34 1.2515 1.2071 1.0428 - 1.1691
35 1.2599 1.2140 1.0438 1.2160 -
36 1.2684 1.2205 1.0449 - 1.1789
37 1.2769 1.2270 1.0459 - -
38 1.2855 1.2335 1.0469 - 1.1885
39 1.2941 1.2399 1.0479 - -
40 1.3028 1.2463 1.0488 1.2540 1.1980
41 1.3116 1.2527 1.0498 - -
42 1.3205 1.2591 1.0507 - -
43 1.3294 1.2655 1.0516 - -
44 1.3384 1.2719 1.0525 - -
45 1.3476 1.2783 1.0534 1.2930 -
46 1.3569 1.2847 1.0542 - -
47 1.3663 1.2911 1.0551 - -
48 1.3758 1.2975 1.0559 - -
49 1.3854 1.3040 1.0567 - -
50 1.3951 1.3100 1.0575 1.3350 -
51 1.4049 1.3160 1.0582 - -
52 1.4148 1.3219 1.0590 - -
53 1.4248 1.3278 1.0597 - -
54 1.4350 1.3336 1.0604 - -
55 1.4453 1.3393 1.0611 1.3790 -
56 1.4557 1.3449 1.0618 - -
57 1.4662 1.3505 1.0624 - -
58 1.4768 1.3560 1.0631 - -
59 1.4875 1.3614 1.0637 - -
60 1.4983 1.3667 1.0642 1.4260 -
61 1.5091 1.3719 1.0648 - -
62 1.5200 1.3769 1.0653 - -
63 1.5310 1.3818 1.0658 - -
64 1.5421 1.3866 1.0662 - -
65 1.5533 1.3913 1.0666 1.4750 -
66 1.5646 1.3959 1.0671 - -
67 1.5760 1.4004 1.0675 - -
68 1.5874 1.4048 1.0678 - -
69 1.5989 1.4091 1.682 - -
70 1.6105 1.4134 1.0685 1.5260 -
71 1.6221 1.4176 1.0687 - -
72 1.6338 1.4218 1.0690 - -
73 1.6456 1.4258 1.0693 - -
74 1.6574 1.4298 1.0694 - -
75 1.6692 1.4337 1.0696 1.5790 -
76 1.6810 1.4375 1.0698 - -
77 1.6927 1.4413 1.0699 - -
78 1.7043 1.4450 1.0700 - -
79 1.7158 1.4486 1.0700 - -
80 1.7272 1.4521 1.0700 1.6330 -
81 1.7383 1.4555 1.0699 - -
82 1.7491 1.4589 1.0698 - -
83 1.7594 1.4622 1.0696 - -
84 1.7693 1.4655 1.0693 - -
85 1.7786 1.4686 1.0689 1.0689 -
86 1.7872 1.4716 1.0685 - -
87 1.7951 1.4745 1.0680 - -
88 1.8022 1.4773 1.0675 - -
89 1.8087 1.4800 1.0668 - -
90 1.8144 1.4826 1.0661 1.7460 -
91 1.8195 1.4850 1.0652 - -
92 1.8240 1.4873 1.0643 1.7700 -
93 1.8279 1.4892 1.0632 - -
94 1.8312 1.4912 1.0619 1.7940 -
95 1.8337 1.4932 1.0605 - -
96 1.8355 1.4952 1.0588 1.8190 -
97 1.8364 1.4974 1.0570 - -
98 1.8361 1.5008 1.0549 1.8440 -
99 1.8342 1.5056 1.0524 - -
100 1.8305 1.5129 1.0498 1.8700 -


01.02.01. Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması

Öncelikle kullanılacak olan derişik sülfürik asitin (H2SO4) etiket bilgileri şişe üzerinden alınır

Yoğunluğu (d) = 1,8337 g/mL ; Ağırlıkça yüzdesi = %95'lik ; Molekül Ağırlığı = 98 g/mol

I. çözüm yolu:

Kullanılacak olan derişik asidin molaritesi bulunur.
1 mL derişik asidin ağırlığı 1,8337 g dır (d = 1,8337 g /mL)
1000 mL asidin ağırlığı 1833,7 g dır
1000 mL asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1833,7 g x 0,95 = 1742,0 dır (Ağırlıkça %95 lik olduğuna göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur)

n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 1742,0 g H2SO4 ‘ün kaç mol olduğu bulunur.

n (mol) = 1742,0 g / 98 g/mol = 17,78 mol

Başlangıçtaki hacim 1 L (1000 mL) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite)
Derişik sülfürik asidin derişimi 17,78 mol

Aynı şekilde tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi bulunur


Yoğunluğu = 1,52 g/ml olan asidin ağırlıkça yüzdesi 62 g dır
1 mL derişik asidin ağırlığı 1,520 g dır (d = 1,5200 g /mL)
1000 mL asidin ağırlığı 1520 g dır
1000 mL asit içerisinde H2SO4 ağırlığı 1520 g x 0,62 = 942,4 dır (Ağırlıkça %62 lik olduğuna göre asit içerisindeki H2SO4 miktarı bulunur)

n (mol) = m (g) / M (molekül ağırlığı) formülünden 942,4 g H2SO4 ‘ün kaç mol olduğu bulunur.

n (mol) = 942,4 g / 98 g/mol = 9,62 mol

Başlangıçtaki hacim 1 L (1000 mL) alındığı için n (mol sayısı) = M (molarite)
Yoğunluğu = 1,52 g/mL olan sülfürik asidin derişimi 9,62 mol

Daha sonra derişik asit çözeltisinden seyreltik asit çözeltisi hazırlanırken kullanılan formül kullanılır.

M1 x V1 = M2 x V2 formülünden

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

d = 1,52 g/mL olan sülfürik asit çözeltisinden 100 mL hazırlamak istersek

9,62 x 100 = 17,78 x V2

V2 = 54 mL

Derişik sülfürik asit ten (Merck 1.00731) 54 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (46 mL ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 54 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.


II. çözüm yolu

Bu çözüm yolunda ise yukarıdaki gibi fazla hesaplama yapmadan tablodan bulunan değerler yardımıyla

M1 x V1 = M2 x V2 hesaplaması kullanılarak yapılır . Yalnız burada M1 yerine çözeltinin yoğunluğu ve ağırlıkça yüzdesi kullanılır.

Derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/mL Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95
Hazırlanılması istenen çözeltinin yoğunluğu= 1,52 g/mol ağırlık esasına göre yüzdesi = 62

M1 x V1 = M2 x V2

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

1,52 g/mL x 62 g X 100 mL = 1,8337 g/mL x 95 g X V2

V2= 54 mL

Derişik sülfürik asit çözeltisinden 54 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (46 mL ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 54 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.


01.02.02. %25'lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması

Kısa yoldan yukarıdaki örneğe benzeterek çözecek olursak

Ağırlıkça %25'lik sülfürik asidin yoğunluğu tablodan bulunur . Yoğunluk = 1,1783 g/mL

Derişik asidin yoğunluğu = 1,8337 g/mL Ağırlık esasına göre yüzdesi = 95

M1 x V1 = M2 x V2

M1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin derişimi (seyreltik çözelti)
V1 = Hazırlanılması istenen çözeltinin hacmi
M2 = Hazırlanılması istenen çözeltiyi hazırlamak için kullanılan çözeltinin derişimi (derişik çözelti)
V2= Hesapla bulunacak olan derişik çözeltiden alınması gereken miktar

1,1783 g/mL x 25 g X 100 mL= 1,8337 g/mL x 95 g X V2

V2= 16,91 mL

Derişik sülfürik asitten (Merck 1.00731) 16,91 mL alınarak 100 mL balonjojeye koyulur ve hacim çizgisine kadar (83,09 mL ) saf su ile tamamlanır. Ama asit üzerine saf su eklenmeyeceği için önce yaklaşık 40 mL saf su balojojeye koyulur üzerine 16,91 mL asit eklenir çalkalanılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

Benzer çözeltiler tablodan ve bu formülden yaralanılarak bulunabilir.


02. Ayarlı (Standart) Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması

02.01. Yöntemin Prensibi

Titrasyonda kullanılan ve derişimi kesin olarak bilinen çözeltilere ayarlı (standart) çözeltiler denir. Hazırlanan bu çözeltilerinin derişiminin doğruluğu yapılan analizin doğruluğu anlamına gelmektedir.

Bazı maddelerin çeşitli kimyasal özelliklerinden dolayı (nem çekici olması, kararlı olamaması, çabuk buharlaşması) direkt olarak ayarlı çözeltileri hazırlanamaz. Bu tür maddelerle hazırlanan çözeltilere seconder standart çözeltiler denir. Sekonder standart çözeltilerin ayarlaması başka bir primer standart çözelti ile yapılır.

Saf, kararlı, nem çekici olmayan ve büyük eşdeğer ağırlığına sahip olan maddelere primer standart maddeler denir. Primer standart maddelerle hazırlanan çözeltiler titrasyonda direkt olarak kullanılabilinir ve derişimi kesin bellidir. Ayarlama yapmaya gerek yoktur. Bu çözeltilerede primer standart çözelti denir.


02.02. Ayarlama (Standartlaştırma)

Sekoder bir çözeltinin derişiminin, primer standart çözeltisi kullanılarak bulunması işlemine ayarlama denir.
Primer standart madde 90-100 C sıcaklıktaki etüvde 2-3 saat bekletilir. Daha sonra desikatöre alınarak soğutulur. Hassas olarak dört anlamlı rakama göre tartılır (0,1234 gibi) ve
yaklaşık 50 mL saf su içerisinde çözündürülür. Üzerine o deney için kullanılacak indikatör çözeltisinden 2-3 damla eklenerek ayarı yapılacak çözelti ile dönüm noktasına kadar titre edilir ve harcanan hacim kaydedilir (V1). Dönüm noktasında primer maddenin eşdeğer gram sayısı titrantın eşdeğer gram sayısına eşit olacak. Bu ilkeden yararlanılarak bilinmeyen çözeltinin derişimi hesaplanır.

N titrant = (m / E) / V

m = Alınan primert standart maddenin ağırlığı (g)
E = Primer standart maddenin eşdeğer ağırlığı
V = Ayarlaması yapılacak çözeltinin titrasyon sırasında harcanan hacmi (mL)

02.03. 0,1 N Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisinin Hazırlanması

Behere 4 gr katı NaOH (Merck 1.0649 tartılır. Kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 100 ml eklenerek çözülür. Çözelti 1 litrelik balon jojeye aktarılır. Beher birkaç kez saf su eklenerek çalkalanır ve balonjojedeki çözeltinin üzerine eklenir. Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenerek tamamlanır. Bu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde NaOH çözeltileri hazırlanabilir.

02.03.01 0,1 N NaOH Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan okzalik asit dihidrat (H2C2O4.2H2O) (Merck 1.00495) kullanılır. Okzalik asit deney yapılmadan önce 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir. Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,1453 gibi). 0,1000-0,1500 g arası okzalik asit erlene tartılır. Üzerine kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 50 ml koyularak çözülür. Belirteç olarak 2-3 ml fenolftalein indikatör çözeltisi damlatılır. Bürete daha önce hazırlanmış NaOH çözeltisi doldurulur ve erlendeki çözelti ile titre edilir. Başlangıçtaki renksiz çözeltinin rengi, ilk pempeleştiği an titrasyon durdurulur. Erlen çalkalanır. Pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır . Eğer daha önce pembe renk kaybolursa 1-2 damla daha NaOH eklenir. Harcanan NaOH hacmi kaydedilir.

02.03.02. NaOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

H2C2O4.2H2O nun Molekül ağırlığı= 126,070 g/mol

H2C2O4.2H2O nun eşdeğer ağırlığı= (Molekül ağırlığı /Tesir değerliliği ) = 126,070 /2 = 63,035

N= (m x1000 /63,035)/ Vtitrant
m= Dört anlamlı rakama göre tartılan H2C2O4.2H2O nun ağırlığı g
Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan NaOH miktarı ml
N= Ayarlı NaOH çözeltisinin kesin derişimi

Bu deney 3-4 paralelle çalışılır.Ve virgülden sonra anlamlı 3. hane aynı olana kadar deney tekrarlanır.

02.04. 0,1 N Hidroklorik Asit Çözeltisinin (HCl) Hazırlanması

8.1 ml derişik HCl (Merck 1.00317) asitten alınarak 1 litrelik balonjojeye koyulur saf su ile balon çizgisine kadar tamamlanır.Bu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde HCl asit çözeltisi hazırlanabilir.

02.04.01. 0,1 N HCl Asit Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi primer standart olan Na2CO3 (Merck 1.06392) ile yapılır. Na2CO3 deney öncesi 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir. 0.100-0,1500 g arası Na2CO3 hassas olarak tartılır. Tartılan ağırlık virgülden sonra 4 anlamlı rakam olacak şekilde kaydedilir (0,1223 gibi). 50 ml damıtık suda çözülür.Üzerine belirteç olarak 3-4 damla bromkresol yeşili (Merck 1.08121) damlatılır.Bürete HCl asit koyularak titrasyona başlanılır. Titrasyon çözeltinin mavi renginin yeşile döndüğü ilk ana kadar devam ettirilir.Çözelti 1-2 dakika kaynatılır rengin yine mavi olması gerekir.Çözelti soğuduktan sonra tekrar çözeltinin rengi yeşil olana kadar titrasyona devam edilir.Harcanan HCl asit miktarı kaydedilir.Eğer aradaki kaynama işlemi yapıldığında renk maviye dönmezse başlangıçtaki asidin fazla kaçtığını gösterir ve deney tekrar edilir.


02.04.02. HCl Asit Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

NaCO3 ın molekül ağırlığı= 106,0 gr/mol
NaCO3 ın eşdeğer ağırlığı= ( Molekül ağırlığı / Tesir değerliliği ) = (106,0 / 2) =53

N= (m x 1000 / 53,0) / Vtitrant
m = Dört anlamlı rakama göre tartılan NaCO3 ın ağırlığı g
Vtitrant = Dönüm noktasına kadar harcanan HCl miktarı ml
N = Ayarlı HCl çözeltisinin kesin derişimi

Bu deney 3-4 paralelle çalışılır.Ve virgülden sonra anlamlı 3 hane aynı olana kadar deney tekrarlanır.

Diğer bir yöntem ise daha çok kullanılan bir yöntem olan derişimi kesin olarak bilinen 0,1 N ayarlı sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi ile titrasyonudur.
10 ml ayarı yapılacak HCl çözeltisinden bir erlene alınarak üzerine 2-3 damla fenolftalein indikatöründen damlatılır. Büretteki derişimi kesin olarak bilinen ayarlı 0,1 N NaOH çözeltisi ile erlende oluşacak pembe rengin 30 saniye kalıcı olduğu ana kadar titre edilir. Harcanan NaOH'din hacmi kaydedilir

MNaOH x VNaOH = MHCl x VHCl formülünden
MHCl = (MNaOH x VNaOH) / VHCl

HCl Asidin kesin derişimi bulunur.


02.05. 0,1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması

Saf AgNO3 (Merck 1.01510) 2 saat 150ºC' de etüvde bekletilir. Desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelmesi beklenir.16,9890 g tartılıp 100 ml saf suda çözülür. Çözelti 1 litrelik balonjojeye alınarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. AgNO3 çözeltisi kahverengi şişede ve karanlıkta bekletilmelidir Kullanılan gümüş nitratın saflığından emin olunduğu vakit primer standart olarak kullanılabilinir ve ayarlama yapmaya gerek yoktur.

02.06. 0,1 N Potasyum Tiyosiyanat (KSCN) Çözeltisinin Hazırlanması

9,7 g KSCN (Merck 1.05125) 100 ml saf suda çözülüp1 litrelik balonjojeye alınarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

02.06.01. KSCN Çözeltisinin Ayarlanması

Hazırlanan 0,1 N AgNO3 çözeltisininden 25 ml hassas bir şekilde alınarak erlene aktarılır. Üzerine 75 ml saf su eklenerek toplam hacim 100 ml'ye tamamlanır. Erlene 5 ml 6 N HNO3 ve 5 ml demir(III) amonyum sülfat indikatörü eklenir. Erlendeki AgNO3 çözeltisi büretteki yaklaşık normalitesi 0,1 N olan KSCN ile titre edilir. Erlende kırmızı-kahverengi renk gözlendiği anda titrasyon kesilir.

02.06.02. KSCN' nin Derişiminin Hesaplanması

NKSCN x VKSCN = NAgNO3 x V AgNO3
NKSCN = NAgNO3 x V AgNO3 / VKSCN

NAgNO3 = AgNO3 çözeltisinin derişimi
VAgNO3 = AgNO3 çözeltisinden alınan miktar
VKSCN = KSCN çözeltisinden harcanan miktar

02.07. 0,05 N Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisinin Hazırlanması

Behere 2,805 g katı KOH (Merck 1.05033) tartılır. Kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 100 ml eklenerek çözülür. Çözelti 1 litrelik balon jojeye aktarılır. Beher birkaç kez saf su eklenerek çalkalanır ve balonjojedeki çözeltinin üzerine eklenir. Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenerek tamamlanır. Bu hesaptan yola çıkılarak değişik derişimlerde KOH çözeltileri hazırlanabilir.

02.07.01. KOH Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan okzalik asit dihidrat (H2C2O4.2H2O) (Merck 1.00495) kullanılır. Okzalik asit deney yapılmadan önce 110 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir. Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,1453 gibi). 0,1000-0,1500 g arası okzalik asit erlene tartılır. Üzerine kaynatılmış soğutulmuş saf sudan 50 ml koyularak çözülür. Belirteç olarak 2-3 ml fenolftalein indikatör çözeltisi damlatılır. Bürete daha önce hazırlanmış KOH çözeltisi doldurulur ve erlendeki çözelti ile titre edilir. Başlangıçtaki renksiz çözeltinin rengi, ilk pempeleştiği an titrasyon durdurulur. Erlen çalkalanır. Pembe renk 30 sn kalıcı olmalıdır . Eğer daha önce pembe renk kaybolursa 1-2 damla daha KOH eklenir. Harcanan KOH hacmi kaydedilir.


02.07.02. KOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

H2C2O4.2H2O nun Molekül ağırlığı= 126,070 g/mol
H2C2O4.2H2O nun eşdeğer ağırlığı= (Molekül ağırlığı /Tesir değerliliği ) = 126,070 /2 = 63,035

N= (m x1000 /63,035)/ Vtitrant
m= Dört anlamlı rakama göre tartılan H2C2O4.2H2O nun ağırlığı g
Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan KOH miktarı ml
N= Ayarlı KOH çözeltisinin kesin derişimi

Bu deney 3-4 paralelle çalışılır.Ve virgülden sonra anlamlı 3. hane aynı olana kadar deney tekrarlanır.

02.08. 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Hazırlanması

1 litre saf su en az 5 dakika kaynatılır. Soğutulduktan sonra 24-25 g katı sodyum tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) (Merck 1.06516) çözülür ve 0,2 g Na2CO3 (Merck 1.06392) eklenir. Katı tam çözünene kadar karıştırılır ve kaynamış soğutulmuş su ile 1 litreye tamamlanır. Çözelti karanlıkta 1 hafta kullanılmadan bekletilir.


02.08.01. 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Ayarlanması

Tiyosiyanat seconder standart olduğu için bir primer standart ile ayarlanır. Primer standart katı potasyum dikromat (K2Cr2O7) (Merck 1.04952) birkaç saat 150-200 C' da kurutulur. Desikatöre alınarak soğutulur. Dört anlamlı rakam olacak şekilde (0,1235 gibi) hassas bir şekilde 0,1-0,12 g arası bir değer erlene tartılır. Üzerine 50 ml kaynatılmış soğutulmuş saf su eklenir. 2 g KI (Merck 1.05051) ve 5 ml derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 1.00317) eklenerek ağzı saat camıyla kapatılarak 5 dakika karanlıkta bekletilir. Daha sonra bürete doldurulan Na2S2O3.5H2O çözeltisi ile titre edilmeye başlanır. Titrantın erlene düştüğü yerde renk açılması görülene kadar (yaklaşık 5-6 ml harcanır) titre edilir. 3 ml %1'lik nişasta belirteci eklenir. Erlendeki çözeltinin rengi tekrar koyulaşır. Na2S2O3.5H2O ile titrasyona devam edilir.Yeşil renk gözlendiği zaman titrasyon durdurulur ve harcanan sodyum tiyosülfat hacmi kaydedilir.


02.08.02. Sodyum Tiyosülfat Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

K2Cr2O7' ın Formül ağırlığı = 294,20
K2Cr2O7 ‘ ın eşdeğer ağırlığı = (Molekül ağırlığı /Tesir değerliliği ) = 294,20 /6 = 49,04

N= ( m x 1000 / 49,04) / Vtitrant
m = Dört anlamlı rakama göre tartılan K2Cr2O7 ın ağırlığı g
Vtitrant=Dönüm noktasına kadar harcanan Na2S2O3.5H2O hacmi ml
N= Ayarlı Na2S2O3.5H2O çözeltisinin kesin derişimi


02.09. 0.1 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Hazırlanması

1 litrelik balon jojeye 3.2 g katı KMnO4 ( Merck 1.05080) tartılır. Üzerine 700 mL saf su eklenerek kaynama sıcaklığının (70°C) altında 5 dakika ısıtılır. Daha sonra 1 litrelik balonjoje hacim çizgisine kadar saf su eklenerek tamamlanır. Ve çözelti bu sıcaklıkta yarım saat bekletilir. Balonjojenin ağzı saat camı veya bir beherle kapatılarak bir gece bekletilir. İndirgenme neticesinde oluşan MnO2 süzülerek alınır. Süzme işlemi cam kroze veya gooch krozesinde yapılır. Kullanılan malzemelerin çok temiz olmasına dikkat edilir. Hatta malzemeler kullanılmadan önce bir miktar permanganat çözeltisi ile çalkanarak çözelti atılır.
02.09.01. 0.1 N Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Ayarlanması

Ayarlama işlemi için primer standart olan sodyum okzalat (Na2C2O4) (Merck 1.06557) kullanılır. Sodyum okzalat deney yapılmadan önce 105 ºC da 2 saat kurutulur ve deney yapılana kadar desikatörde bekletilir. Tartım işlemi hassas olacak şekilde virgülden sonra 4 anlamlı rakama göre yapılır (0,1453 gibi). 0,1000-0,1500 g arası okzalik asit erlene tartılır. Üzerine 200 ml saf su ve 30 mL 3 M H2SO4 (Merck 1.00731) koyularak çözülür. Bürete daha önce hazırlanmış olan KMnO4 çözeltisi sıcaklığı yaklaşık 70°C olacak şekilde doldurulur. Çözelti koyu renkli olduğu için menisküsun alt tarafı değilde üstü başlangıç noktası olarak kabul edilir. Başlangıçta eklenen permanganatın renginin kaybolması beklenir. Arada bir pisetle erlenin kenarı saf su ile yıkanır. Reaksiyonun sonuna doğru eklenen permanganatın rengi iyice kaybolmaya başlar. Bu anda ilk damlanın rengi kaybolmadan ikinci damla eklenmemelidir. Bir damla permanganatın rengi 30 sn kaldıktan sonra yok oluyorsa titrasyona son verilir. Harcanan permanganat hacmi not edilir. (V1)
Tanık deney için bir erlene sodyum okzalat koyulmadan birinci deneydeki hacim kadar saf su ve H2SO4 eklenerek titrasyon aynı şekilde yapılır. Harcanan permanganat hacmi not edilir. (V2)

02.09.02. Permanganat (KMnO4) Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

Sodyum okzalat miliekivalent gramı = 134/ (2 x 1000) = 0.0670 g

N KMnO4 x mL KMnO4 = N Na2C2O4 x mL Na2C2O4


N KMnO4 x mL KMnO4 = (Primer standartın gramı / Primer standartın miliekivalent gramı)

N KMnO4 = Primer standartın gramı/ [0,0670 x (V1- V2)]


03. İndikatör Çözeltilerinin Hazırlanması

03.01. % 1'lik Fenolftalein Çözeltisinin Hazırlanması: 1 g fenolftalein (Merck 1.07233) 50 ml % 95'lik etil alkolde çözülür ve 100 mL'lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar % 95'lik etil alkol ile tamamlanır.

Çözeltinin rengi pH 8,3-10,0 aralığında renksizlikten kırmızıya dönüşür

03.02. % 5' lik Potasyum Kromat Çözeltisinin Hazırlanması: 5 g potasyum kromat (K2CrO4) (Merck 1.04952) 100 ml saf suda çözdürülür.

03.03. % 0.05'lik Metil Oranj Çözeltisinin Hazırlanması: 0,5 g metil oranj (Merck 1.01322) 200 mL % 95'lik etil alkolde çözdürülerek 1 L'lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisine kadar saf su ilave edilir.

Çözeltinin rengi pH= 2,9 - 4,6 bölgesinde kırmızından maviye dönüşür.

03.04. Metilen Kırmızısı-Metilen Mavisi Belirteç Çözeltisinin Hazırlanması: 0,5 g metilen kırmızısı (Merck 1.06076) 250 mL % 95'lik etil alkolde çözülür ve 0,25 g metilen mavisi (Merck 1.15943) % 95'lik 250 ml etanolde çözülür. Hazırlanan çözeltiler kullanılacağı zaman eşit hacimlarde alınarak karıştrılır ve kullanılır. Çözelti karanlıkta kahverengi şişede saklanmalıdır.

Karışımın rengi pH= 4,2-6,3 aralığında açık mordan yeşile dönüşür.


03.05. Bromtimol Mavisi: 0,4 g bromtimol mavisi (Merck 1.03026) alınarak üzerine 12,8 mL 0,05 N sodyum hidroksit çözeltisi ve 20 mL % 95'lik etanol eklenerek ısıtılarak çözülür. 1 L'lik balojojeye aktarılır. Daha sonra 200 mL % 95'lik etanol eklenir ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

Çözeltinin rengi pH= 6,0-7,6 aralığındasarıdan maviye dönüşür.

03.06. Timolftalein : 0,5 g timolftalein (Merck 1.08175) 60 mL % 95'lik etil alkolde çözündükten sonra 250 mL balonjojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

Çözeltinin rengi pH= 9,3-10,5 aralığında renksizlikten maviye dönüşür.

03.07. %1'lik Nişasta Çözeltisinin Hazırlanması: 1g nişasta (Merck 1.01252) sıcak saf suda çözdürülür ve 100 ml'lik balonjojeye aktarılır.Hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu çözelti çok çabuk bozulduğu için içerisine çok az miktarda civa(II) iyodür (Merck 1.04420) eklenir. İhtiyaç duyulan miktarda hazırlanıp her deneyde yeniden hazırlanması tavsiye edilir.

03.08. Amonyum Demir-3-Sülfat Çözeltisinin Hazırlanması: 25 g amonyum demir-3-sülfat (Merck 1.03775) 250 mL saf suda çözülür ve bir müddet bekletilir. Berrak çözelti elde edilemezse bir kaç damla 5 N nitrit asit eklenir.

Çözelti asitli çözeltilerde tiyosiyanat ile koyu kırmızı renk verir.


04. Yüzdeli Çözeltilerin ve Bazı Spesifik Çözeltilerin Hazırlanması

Yüzdeli çözeltiler hazırlanırken, istenilen birimin yüzde ağırlık veya yüzde hacim ifadelerinden hangisi olduğuna dikkat etmek gerekmektedir.

Yüzde ağırlık birimine göre % X 'lik bir çözelti hazırlanacaksa x g madde tartılır üzerine (100 -X) g çözücü tartılarak koyulur. Eğer çözücü su ise tartmaya gerek yoktur. Çünkü suyun yoğunluğu 1 g/mL dir. Yüzde ağırlık birimine göre (wt/w) ifadesiyle gösterilir.

% wt / w = (Çözünen katı madde ağırlığı / Çözünen katı madde ağırlığı + Çözücünün ağırlığı) x 100


Yüzde hacim birimine göre % X'lik çözelti hazırlanırken x g madde tartılarak 100 mL'lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Yüzde hacim birimine göre (% w/v) ifadesiyle gösterilir.

% w /v =( Çözünen katı madde ağırlığı /Çözeltinin hacmi) x 100

04.01. Nötralize Edilmiş % 67'lik Etil Alkol: 100 mL etil alkol çözeltisine 3-4 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek çok açık pembe renk gözlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir.

04.02. Nötralize Edilmiş %97'lik Etanol ve Dietil Eter Karışım (yarıyarıya):100 mL % 97'lik etanol ve dietil eter karışım çözeltisine 2-3 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek çok açık pembe renk gozlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir.

04.03. Nötralize Edilmiş Dietil Eter: 100mL dietil eter çözeltisine 2-3 damla fenolftalein çözeltisi eklenerek eklenerek çok açık pembe renk gozlenene kadar büretteki NaOH çözeltisi ile nötralize edilir.

04.04. Etanollü Potasyum Hidroksit Çözeltisi (KOH): İçerisinde 1 L etanol 8 g potasyum hidroksit ve 5 g alüminyum parçacıkları bulunan balon geri soğutucu altında 1 saat kaynatılarak destile edilir. Hangi derişimde hazırlanmak isteniyorsa o kadar potasyum hidroksit destile edilen etanolde çözülür. 3-5 gün bekletildikten sonra üstteki berrak kısım alınarak kullanılır.

Destilasyon yapılmak istenmezse 1 L etanole 4 g alüminyum bütilat eklenir ve 3-4 gün bekletilir. Çözeltinin berrak olan üst kısmından alınarak hangi derişimde hazırlanmak isteniyorsa o kadar potasyum hidroksit etanolde çözülür.

Örneğin 0,1 N etanollü potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanması isteniliyorsa 5,6 g KOH 1 L balonjojeye koyularak hacim çizgisine kadar destile edilen etanolde tamamlanır ve ayarlama işlemi 02.07.01. e göre yapılır.

04.05. Benzen - Alkol Fenolftalein Çözeltisi: 1 litre damıtılmış benzene, 1 litre % 95'lik etil alkol katılır ve 0,4 g fenolftalein eklenerek iyice karıştırılır.

04.06. Hacimce % 8'lik Alkollü Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisi (w/v): 40 g KOH (Merck 1.05033) 300 mL % 95'lik etanolde çözülerek 500 mL'lik balonjojeye aktarılır. Hacim çizgisi etanolle 500 mL' ye tamamlanır.

04.07. Ağırlıkça %33'lük NaOH Çözeltisinin Hazırlanması (w/w): 500 g NaOH (Merck 1.0649 tartılarak üzerine 1 litre saf su eklenir. Isı çıkışı olacağından çözelti hazırlanan kap arasıra soğuk suyun altında soğutulmalıdır. Çözelti zor çözüneceği için uzun süre karıştırılmalıdır.

04.08. 0,1 N İyot Çözeltisinin Hazırlanması: 12,7 g iyot (Merck 1.04761) ve 25,4 g potasyum iyodür (Merck 1.05051) bir miktar saf suda çözülerek 1 L'lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.

Katalizör Yayında!..


Haftanın Bileşiği Haftanın Bileşiği
Haftanın BileşiğiLinalool-Zambak Kokusu
Linalool icin zambak kokusu demek tam dogru olmasa da, bir cok bitkide farkli  enantiomerler&n...


Haftanın Bileşiği ArşiviHaftanın Bileşiği Arşivi

Bilimadamı Bir Portre
BilimadamıKimyada Kadın
Eğer size kimya alanında önemli işler başarmış bir kadın adı sorulsaydı, muhtemeler bir çoğunuzun ak...


Bilimadamları ArşiviBilimadamları Arşivi

İlginç Makaleler İlginç Makaleler
İlginç MakaleKendiliğinden İyileşen Lastikler
Paket lastiklerini herkes bilir. Yeni olanlar oldukca dayanikli olur ama az biraz kullanilmis olani ...


İlginç Makaleler Arşiviİlginç Makaleler Arşivi

Kitap Sandığı Kitap Sandığı
Kitap SandığıDesigning Organic Syntheses:
Eski bir kitap olmasina ragmen, su an ki sentez mantigimi borclu oldugum kitap diyebilirim. Kitapta...


Sandıktaki Tüm KitaplarSandıktaki Tüm Kitaplar

Oltaya Takılanlar Oltaya Takılanlar
Oltaya Takılan
...Kimyasanaldan Kimyasanal'dan
Kimyasanal Yayın EkibiKimyasanal Yayın Ekibi
Haberler ve DuyurularHaberler ve Duyurular
Kimya SözlüğüKimya Sözlüğü
Son 20 YazıSon 20 Yazı
KimyametreKimyametre
Haftanın SözleriHaftanın Sözleri
Site HaritasıSite Haritası

Yazı Göndereceğim!Yazı göndereceğim!
Bir Sorum Var!Bir sorum var!
Yarışma Sorusu EkleYarışma sorusu ekle!
Ziyaretçi DefteriZiyaretçi Defteri

Üye Girişi Üye Girişi
Kullanıcı :
Şifre :
Beni hatırla!

http://www.kimyasanal.net  

arama motoru
Kimyasanal'da Ara!
İnternette Ara!